การออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง คอนกรีต (STRUCTURAL CONCRETE ENGINEERING DESIGN หรือ SCE)

การออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง คอนกรีต (STRUCTURAL CONCRETE ENGINEERING DESIGN หรือ SCE)

การเลือกใช้งานคอนกรีตสำหรับงานสลิปฟอร์ออกมาทั้งหมด 5 ข้อ
1. แจ้งข้อมูลต่างๆ แวดล้อมการทำงานให้ชัดเจนกับทางโรงงานผู้ผลิต เช่น ความยากง่ายของการเข้าออกของสถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้ทางโรงงานผู้ผลิตได้ทราบและทำการออกแบบสัดส่วนการผสมคอนกรีตให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ตามที่ได้แจ้งไป

2. เมื่อมีการนำส่งคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อใช้สำหรับงานสลิปฟอร์มที่หน้างาน ให้ทีมวิศวกรที่คอยทำหน้าที่ในการตรวจสอบค่าการยุบตัวของคอกนรีต หรือ SLUMP TEST ให้เก็บข้อมูลตัวอย่างและค่าของการยุบตัวของคอนกรีตสำเร็จรูปทุกคันที่เข้ามาที่หน้างาน และไม่ควรทำการสุ่มตรวจข้อมูลดังกล่าวเหมือนกันกับขั้นตอนในการเทคอนกรีตทั่วๆไป เพราะการทำงานกับสลิปฟอร์มนั้นค่อนข้างที่จะมีความพิเศษแตกต่างออกไปจากขั้นตอนในการก่อสร้างทั่วไป

3. ขั้นตอนของการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเทคอนกรีตนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในขณะที่ทำการเทคอนกรีต เพราะหากมีระยะเวลาในการเทนั้นเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะ เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ก็ตาม ต้องทำการหยุดการเทคอนกรีตชั่วขณะ หรือต้องทำการเร่งขั้นตอนการเทคอนกรีตให้เร็วยิ่งขึ้น จึงควรทำการแก้ปัญหานี้โดยการติดต่อประสานงานกับโรงงานผู้ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปโดยด่วน ทั้งนี้ก็เพื่อให้โรงงานผู้ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปนั้นสามารถทำการปรับสัดส่วนการผสมคอนกรีตให้มีระยะเวลาในการก่อตัวของคอนกรีตที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกันกับระยะเวลาทำงานจริงที่หน้างาน

4. สำหรับขั้นตอนการเทคอนกรีต ควรที่จะทำการแบ่งการเทออกเป็นชั้นๆ และควรให้ขนาดความหนาของคอนกรีตที่เทนั้นมีความสม่ำเสมอใกล้เคียงกันตลอดทั้งหน้าตัด โดยอาจจะเฉลี่ยความหนาดังกล่าวให้อยู่ที่ประมาณ 30 CM ถึง 40 CM ต่อชั้น เพื่อเป็นการควบคุมการก่อตัวของคอนกรีตในแต่ละชั้นที่ทำการเทให้มีความใกล้เคียงกันให้มากที่สุด

5. สิ่งสุดท้ายที่มีความสำคัญคือ ระยะเวลาในการเท โดยควรใช้อัตราความเร็วในการเทคอนกรีตให้มีความสอดคล้องกันกับอัตราการลำเลียงคอนกรีตและการเคลื่อนที่ของแบบหล่อสลิปฟอร์มที่ใช้ในการเท

การเทคอนกรีตโดยการใช้แบบสลิปฟอร์มนั้นถือได้ว่ามีประโยชน์มาก เพราะจะสามารถช่วยให้งานการเทคอนกรีตนั้นสามารถทำออกมาได้อย่างรวดเร็ว สวยงามและเรียบร้อย แต่ในฐานะของคนที่ทำการก่อสร้างก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดี มิเช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาตามมา ดังนั้นจึงควรทำการศึกษาหาความรู้ หาข้อมูลต่างๆ ให้รอบด้าน และสิ่งสำคัญที่สุด คือ ควรที่จะทำการป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการเทคอนกรีตชนิดดังกล่าวนี้เอาไว้ก่อนดีที่สุด

Miss Spunpile 

Bhumisiam (ภูมิสยาม)

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้นำกลุ่มธุรกิจเสาเข็มสปันไมโครไพล์ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การให้บริการตอกเสาเข็ม The Provision of Pile Driving Service และได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 ของระบบ UKAS และ NAC รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานในกระบวนการ การออกแบบเสาเข็มสปันไมโครไพล์ การผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์ และบริการตอกเสาเข็มเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Design and Manufacturing of Spun Micropile/Micropile and Pile Driving Service) 

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพ Endoresed Brand จาก SCG ด้านการผลิตเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ และได้รับเครื่องหมาย มาตรฐาน อุตสาหกรรม เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I Micropile พร้อมรับประกันผลงาน และความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง 7+ Year Warranty เสาเข็มมีรูกลมกลวงตรงกลาง การระบายดินทำได้ดี เมื่อตอกแล้วแรงสั่นสะเทือนน้อยมาก จึงไม่กระทบโครงสร้างเดิม หรือพื้นที่ข้างเคียง ไม่ต้องขนดินทิ้ง ตอกถึงชั้นดินดานได้ ด้วยเสาเข็มคุณภาพมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง มอก.397-2562 และมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มอก.396-2549 การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากประเทศเยอรมัน เสาเข็มสามารถทำงานในที่แคบได้ หน้างานสะอาด ไม่มีดินโคลน ทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี Dynamic Load Test ด้วยคุณภาพและการบริการที่ได้มาตรฐาน เสาเข็มเราจึงเป็นที่นิยมในงานต่อเติม

รายการเสาเข็มภูมิสยาม

เสาเข็มไอ ไมโครไพล์ (I Micropile)
1) I-18 รับนน. 15-20 ตัน/ต้น
2) I-22 รับนน. 20-25 ตัน/ต้น
3) I-26 รับนน. 30-35 ตัน/ต้น
 
เสาเข็มสี่เหลี่ยม สปันไมโครไพล์ (Square Spun Micro Pile)
4) S18 รับนน. 18-22 ตัน/ต้น
5) S23 รับนน. 25-35 ตัน/ต้น
 
เสาเข็มกลม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile)
6) Dia.21 รับนน. 20-25 ตัน/ต้น
7) Dia.25 รับนน. 25-35 ตัน/ต้น
8) Dia.30 รับนน. 30-50 ตัน/ต้น

(การรับน้ำหนักขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่)


สอบถามเพิ่มเติมได้ 24ชม. ทุกวันค่ะ
☎️ 082-790-1447 
☎️ 082-790-1448 
☎️ 082-790-1449 
☎️ 091-9478-945 
☎️ 091-8954-269 
📲 https://lin.ee/hum1ua2
📥 https://m.me/bhumisiam

#ไมโครไพล์ #เสาเข็มไมโครไพล์ #Micropile