รับประกันผลงานและความเสียหายระหว่างตอก

ประกันผลงานนานถึง 7 ปี จากการให้บริการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ โดยประกันคุ้มครองความเสียหายจากการรับน้ำหนักของเสาเข็มตามที่วิศวกรออกแบบและคำนวณไว้ตามหลักวิศวกรรม ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจากการที่เสาเข็มไม่สามารถรับน้ำหนักตามที่วิศวกรได้คำนวณไว้ บริษัทฯ  ยินดีทำการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเสียหายที่แท้จริง ทั้งนี้ไม่เกินมูลค่าตามที่ในระบุในสัญญาว่าจ้าง
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)

ภูมิสยามฯจับมือกับกรุงเทพประกันภัย เสนอประกันความคุ้มครองระหว่างการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ลูกค้าสามารถซื้อประกันเพื่อความคุ้มครองความเสียหายกับทรัพย์สินตัวเองและเพื่อนบ้าน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง บ้านของเพื่อนบ้าน โครงสร้างอาคาร รวมถึงความคุ้มครองต่อร่างกายอันเกิดแก่บุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ โดยให้ความคุ้มครองสูงถึง 500,000 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)