ตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ Spun Micropile

กับภูมิสยาม รับประกันผลงานนานถึง 7ปี ฟรี!!!

ตอกเสาเข็มสปันโครไพล์ คุณภาพโดยภูมิสยามรับประกันผลงานนานถึง 7 ปี! ด้วยราคาที่ย่อมเยาเริ่มต้นที่ 8,900 บาท/ต้นเท่านั้น พร้อมออกแบบฐานรากฟรี! โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องฐานราก

ภูมิสยามผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และไอไมโครไพล์ I Micropile เสาเข็มคุณภาพโดยภูมิสยามช่วยแก้ปัญหาการก่อสร้างต่อเติมหรือสร้างใหม่สะดวกสะอาดรวดเร็ว เสาเข็มผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน เสาเข็มคุณภาพมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง มอก.397-2562 และมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มอก.396-2549 และคุณภาพมาตรฐานโรงงาน กระบวนการผลิตและการตอกได้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018

รับประกัน 7 ปี! (เสาเข็มสปัน)
รับประกัน 3 ปี! (เสาเข็ม I)
ออกแบบฐานรากฟรี
รายการคำนวณฟรี
สำรวจหน้างานฟรี
การตอก ISO 9001:2015
การตอก ISO 45001:2018
SCG Endorsed Brand
ประกันความเสียหายโดยกรุงเทพประกันภัย
สะสม Point แลกรับรางวัล
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ Spun Micropile

กับภูมิสยาม วันนี้!! รับประกันผลงานนานถึง 7ปี ฟรี!!!

ตอกเสาเข็มสปันโครไพล์ คุณภาพโดยภูมิสยามรับประกันผลงานนานถึง 7 ปี! ด้วยราคาที่ย่อมเยาเริ่มต้นที่ 8,900 บาท/ต้นเท่านั้น พร้อมออกแบบฐานรากฟรี! โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องฐานราก

ภูมิสยามผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และไอไมโครไพล์ I Micropile เสาเข็มคุณภาพโดยภูมิสยามช่วยแก้ปัญหาการก่อสร้างต่อเติมหรือสร้างใหม่สะดวกสะอาดรวดเร็ว เสาเข็มผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน เสาเข็มคุณภาพมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง มอก.397-2562 และมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มอก.396-2549 และคุณภาพมาตรฐานโรงงาน กระบวนการผลิตและการตอกได้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018

รับประกัน 7 ปี! (เสาเข็มสปัน)
รับประกัน 3 ปี! (เสาเข็ม I)
ออกแบบฐานรากฟรี
รายการคำนวณฟรี
สำรวจหน้างานฟรี
การตอก ISO 9001:2015
การตอก ISO 45001:2018
SCG Endorsed Brand
ประกันความเสียหายโดยกรุงเทพประกันภัย
สะสม Point แลกรับรางวัล
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด