เหล็กที่ถูกผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นหรือว่า COLED FORM STEEL

เหล็กที่ถูกผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นหรือว่า COLED FORM STEEL โดยที่เจ้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นนั้นก็จะประกอบไปด้วยหน้าตัดเหล็กทั้งหมด 5 แบบ โดยมีประเภทของเหล็กเพียง 1 ชั้นคุณภาพเท่านั้น ซึ่งก็คือเกรด SSC400 โดยวิธีในการตรวจสอบเบื้องต้นว่าเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นหรือไม่ วิธีในการตรวจสอบคือ 1. ตรวจสอบการแสดงเครื่องหมายและฉลากต่างๆ บนเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มีความครบถ้วนหรือไม่ 2. ตรวจสอบตัวนูนที่แสดงชั้นคุณภาพ … Read More

เสริมฐานรากภายในอาคาร ภูมิสยามเราขอแนะนำ เสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I-Micropile ตอบโจทย์การรับน้ำหนักปลอดภัย

เสริมฐานรากภายในอาคาร ภูมิสยามเราขอแนะนำ เสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I-Micropile ตอบโจทย์การรับน้ำหนักปลอดภัย เสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มรูปตัวไอ ผลิตโดยการขึงลวดเหล็กไว้ภายในโครงสร้างเสาเข็ม หรือบนแบบพิมพ์รูปตัวไอ และทำการเทคอนกรีตลงในพิม เมื่อคอนกรีตแห้งทำการตัดลวดเหล็กที่ขึงไว้ออก จากนั้นลวดเหล็กจะมีการหดตัว ทำให้เกิดแรงอัดภายในเนื้อคอนกรีต ทำให้เสาเข็มมีความหนาแน่น จึงเรียกเสาเข็มชนิดนี้ว่า เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ลักษณะงานที่เหมาะสมกับเสาเข็มไอไมโครไพล์ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นฐานรากเพราะเสาเข็มมีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี … Read More