เสริมกำลังการรับน้ำหนัก ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile เพื่อยกระดับมาตรฐาน การรับน้ำหนักให้กับฐานรากอาคาร

เสริมกำลังการรับน้ำหนัก ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile เพื่อยกระดับมาตรฐาน การรับน้ำหนักให้กับฐานรากอาคาร อาคารที่ผ่านการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปโครงสร้างอาคารย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ควรมีการเสริมกำลังในการรับน้ำหนักของฐานราก เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งวิธีในการเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างและฐานราก อาจใช้ได้หลายวิธี ตามความเหมาะสม แต่วิธีที่ตอบโจทย์มากที่สุด เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ โดยภูมิสยาม มีการออกแบบฐานรากโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ … Read More

เสริมฐานรากภายในอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile เพื่อความมั่นคงแข็งแรง รับน้ำหนักปลอดภัย

เสริมฐานรากภายในอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile เพื่อความมั่นคงแข็งแรง รับน้ำหนักปลอดภัย โครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ จะต้องมีฐานรากที่แข็งแรงทนทานสูง เพื่อความมั่นคง และการรับน้ำหนักปลอดภัย ทั้งนี้การดำเนินการตอกเสาเข็มจะต้องมีช่างตอกที่ชำนาญงาน และวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบฐานราก เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ความละเอียดรอบครอบ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม การเลือกตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ นอกจากฐานรากที่มั่นคงแข็งแรงแล้ว ยังช่วยเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างเดิมอีกด้วย และที่สำคัญคือขณะติดตั้งแรงสั่นสะเทือนน้อย … Read More

เสริมฐานรากภายในอาคาร เพื่อป้องกันการทรุดได้อย่างตรงจุด ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile)

เสริมฐานรากภายในอาคาร เพื่อป้องกันการทรุดได้อย่างตรงจุด ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) อาคารที่โครงสร้างมีน้ำหนักสูง ควรมีฐานรากที่มั่นคงและการรับน้ำหนักปลอดภัย ภูมิสยาม เราขอแนะนำเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการรับน้ำหนัก เพราะถูกออกแบบมาให้สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ ถึง15-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่) โดยเสาเข็มมีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคนกรีตโดยรอบ ผลิตโดยใช้กรรมวิธีการเหวี่ยงคอนกรีตในแบบหล่อ ทำให้เสาเข็มมีความหนาแน่นและแข็งแกร่งกว่าเสาเข็มคอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา และเสาเข็มสามารถเชื่อมต่อแต่ละท่อนได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า และใชั้ปั้นจั่นแบบพิเศษในการตอก … Read More

ตอกเสาเข็มปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ภูมิสยาม เสาเข็มคุณภาพ มาตรฐาน มอก.

ตอกเสาเข็มปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ภูมิสยาม เสาเข็มคุณภาพ มาตรฐาน มอก. เพื่อโครงสร้างฐานรากที่มั่นคง เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มขนาดเล็ก ที่มีความมั่นคงแข็งแรงสูง เป็นเสาเข็มที่ใช้นวัตกรรมแบบใหม่ในการผลิต โดยใช้แรงเหวี่ยง (สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) ในแบบหล่อที่แข็งแรง ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่น และแข็งแรงกว่าเสาเข็มคอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา และมีข้อดีในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนขณะติดตั้งน้อย ตอบโจทย์การตอกเสาเข็มเพื่อปรับปรุงโครงสร้างฐานรากภายในอาคาร เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่ที่ต้องเสริมฐานรากนั้น มักจะมีปัญหาความบกพร่องของฐานรากอยู่ก่อนแล้ว … Read More

ต่อเติม ขยายอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เสาเข็มมาตรฐาน มอก.

ต่อเติม ขยายอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เสาเข็มมาตรฐาน มอก. การต่อเติมอาคาร จะต้องมีการตอกเสาเข็ม เพื่อป้องกันปัญหาการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างเดิม “เสาเข็ม” จึงมีความสำคัญมาก และการเลือกใช้เสาเข็มก็เป็นสิ่งสำคัญ ภูมิสยาม เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก แต่มีความแข็งแรงทนทาน และหนาแน่นสูง … Read More

ต่อเติมอาคาร เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ได้หรือไม่??

ต่อเติมอาคาร เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ได้หรือไม่?? “เสาเข็ม” ถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะส่งผลถึงความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในระยะยาว ภูมิสยาม เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มเพื่อการต่อเติมเสริมฐานรากอาคารบ้านเรือน เพื่อป้องกันการทรุดตัวที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างได้ และเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ถือเป็นเสาเข็มรูปแบบใหม่ ที่มีคุณภาพสูง มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ผลิตโดยใช้กรรมวิธีการเหวี่ยงคอนกรีตในแบบหล่อ ซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง โดยใช้แรงเหวี่ยง(สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง และแข็งแกร่งกว่าเสาเข็มคอนกรีตที่หล่อโดยวิธีธรรมดา โดยเสาเข็มทุกต้นผ่านการทดสอบด้วยระบบ … Read More

ต่อเติมเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม เสาเข็มมาตรฐาน มอก.

ต่อเติมเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม เสาเข็มมาตรฐาน มอก. เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คือ เสาเข็มที่ใช้นวัตกรรมแบบใหม่ในการผลิต ได้รับมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง มอก.397-2562 และมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มอก.396-2549 ถูกออกแบบมาเพื่อการก่อสร้าง ต่อเติม และปรับปรุงโครงสร้าง ลดปัญหาการทรุดตัว และมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนน้อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Miropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ปรังปรุงโครงสร้างภายในอาคาร รับน้ำหนักได้ปลอดภัยจริงไหม?

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Miropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ปรังปรุงโครงสร้างภายในอาคาร รับน้ำหนักได้ปลอดภัยจริงไหม? ตอกเสาเข็มปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคาร แม้มีพื้นที่จำกัด สามารถเข้าตอกได้สะดวก ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ และเสาเข็มไอไมโครไพล์ ภูมิสยาม เป็นเสาเข็มที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รับประกันความปลอดภัยจากการใช้งาน โดยปั้นจั่นที่ใช้ตอกมีความยาวแนวราบ 3 เมตร ความสูงไม่เกิน … Read More

เพื่อส่วนต่อเติมที่มั่นคง ไม่ทรุดในภายหลัง ต่อเติม ขยายอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile 

เพื่อส่วนต่อเติมที่มั่นคง ไม่ทรุดในภายหลัง ต่อเติม ขยายอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile  เสาเข็มมีความสำคัญต่ออาคาร ที่มีการต่อเติมมากที่สุด เนื่องจากเสาเข็มเป็นสิ่งที่ถ่ายน้ำหนักโครงสร้างลงสู่พื้นดิน หากไม่ตอกเสาเข็ม ส่วนที่ต่อเติมมีแนวโน้มที่จะทรุดตัวสูง ดังนั้นควรเลือกใช้เสาเข็มที่มีคุณภาพ แข็งแรง ถูกต้องตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อรากฐานของสิ่งก่อสร้างที่มั่นคง เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ … Read More

ตอกเสาเข็มภายในอาคาร ไม่ให้กระทบโครงสร้างเดิม ด้วยเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และ เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile

ตอกเสาเข็มภายในอาคาร ไม่ให้กระทบโครงสร้างเดิม ด้วยเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และ เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile เสาเข็มสปันไมโครไพล์ และไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก ที่มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ทำให้มีความมั่นคงแข็งแรงสูง และใช้ปั้นจั่นเล็ก ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษในการตอก ทำให้สามารถเข้าตอกภายในอาคารได้สะดวก ขณะตอกรงสั่นสะเทือนน้อย ไม่กระทบกับโครงสร้างเดิม … Read More

1 2