เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile อีกทางเลือกสำหรับงานต่อเติมบ้าน เพื่อป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติม

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile อีกทางเลือกสำหรับงานต่อเติมบ้าน เพื่อป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติม เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อการต่อเติมบ้านโดยเฉพาะ เพราะตอบโจทย์ในเรื่องของ แรงสั่นสะเทือนขณะตอกน้อย สามารถตอกชิดกำแพงได้ 50 ซ.ม. จากเซ็นเตอร์เสาเข็ม โดยไม่กระทบโครงสร้างเดิม และสามารถเข้าตอกในพื้นที่แคบหรือจำกัดได้ง่าย หน้างานสะอาด สะดวก และรวดเร็ว เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จสามารถรับน้ำหนักได้ทันที ทั้งนี้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ … Read More

ต่อเติมบ้านอย่างไร ไม่ให้ทรุด?? ภูมิสยาม เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile เสาเข็มที่ป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด

ต่อเติมบ้านอย่างไร ไม่ให้ทรุด?? ภูมิสยาม เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile เสาเข็มที่ป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด ต่อเติมบ้าน การตอกเสาเข็มเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะช่วยป้องกันการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ และควรเลือกใช้เสาเข็มที่เหมาะสมกับหน้างาน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ภูมิสยาม เป็นเสาเข็มที่ได้รับความนิยม และสะดวกในการต่อเติม เพราะตอบโจทย์การต่อเติมบ้าน ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่เข้าตอก ด้วยเสาเข็มที่มีความยาวเพียง … Read More

“เสาเข็ม” เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน เพราะบ้านจะทรุดตัวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม

“เสาเข็ม” เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน เพราะบ้านจะทรุดตัวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม เสาเข็ม (Pile) คือ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการต่อเติมบ้าน เพราะทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของส่วนต่อเติมไม่ให้เกิดการแตกหรือแยกออกจากตัวบ้าน เพราะการต่อเติมเป็นการฝากโครงสร้างไว้กับตัวบ้าน หากไม่มีการลงเสาเข็มในส่วนที่ต่อเติมด้วย อาจทำให้ส่วนที่ต่อเติมเกิดการทรุดตัวเพราะไม่มีเสาเข็มคอยทำหน้าที่ในการรับน้ำหนัก และทำให้เกิดการดึงรั้งกับตัวบ้านเดิม ทำให้โครงสร้างแตกและแยกออกจากกันก่อให้เกิดความเสียหาย และการตอกเสาเข็ม จะต้องเลือกเสาเข็มที่เหมาะสมกับหน้างาน เพื่อความแข็งแรงมั่นคง และรับน้ำหนักได้ดี และที่สำคัญจะต้องตอกเสาเข็มให้ได้ความลึกตามรายการคำนวณที่วิศวกรออกแบบที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อเป็นการตอบโจทย์การต่อเติมบ้านที่ดีที่สุด … Read More

ต่อเติมบ้านทั้งที ควรตอกเสาเข็มแบบไหน บ้านถึงจะไม่ทรุด??

ต่อเติมบ้านทั้งที ควรตอกเสาเข็มแบบไหน บ้านถึงจะไม่ทรุด?? เสาเข็มมีหลายประเภทตามการใช้งาน ในการต่อเติมบ้าน ควรเลือกใช้เสาเข็มที่เหมาะสมกับหน้างาน ที่สามารถเข้าตอกได้อย่างสะดวก และไม่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านหรือพื้นที่ข้างเคียง เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มเพื่อการต่อเติมและป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด ตอบโจทย์การต่อเติมบ้านในเรื่องของการเข้าตอกในพื้นที่แคบหรือจำกัดได้อย่างสะดวก อีกทั้งขณะตอกแรงสั่นสะเทือนน้อย ไม่ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเดิม หรือพื้นที่ข้างเคียง ประหยัดเวลาในการติดตั้ง สะอาด สะดวก และรวดเร็ว ต้องยกให้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ … Read More

สร้างใหม่ หน้างานขนาดใหญ่ สามารถใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเล็ก ได้หรือไม่??

สร้างใหม่ หน้างานขนาดใหญ่ สามารถใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเล็ก ได้หรือไม่?? เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก แต่มีความมั่นคงแข็งแรงสูง โดยถูกออกแบบมาให้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง15-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่) สามารถสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับฐานราก ของโครงสร้างใหม่ที่ต้องการความมั่งคงแข็งแรงสูงได้ โดยเสาเข็มสามารถเพิ่มต่อความยาวได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า และการเชื่อมจะต้องเชื่อมโดยรอบของเสาเข็มทั้งสองท่อน ให้ต่อกันสนิทเป็นแนวเส้นตรง จากนั้นใช้ปั้นจั่นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ตอกเสาเข็มลงไปทีละท่อน จนได้ความลึก และ … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เสาเข็มเพื่อการต่อเติม เป็นที่นิยมในงานต่อเติมบ้าน

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เสาเข็มเพื่อการต่อเติม เป็นที่นิยมในงานต่อเติมบ้าน ปัญหาการทรุดตัวของส่วนต่อเติม เป็นปัญหาหลักของการต่อเติมบ้าน สาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของดิน และการตอกเสาเข็มที่ไม่ได้ความลึกที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ดังนั้นการตอกเสาเข็มจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะเสาเข็มทำหน้าที่เป็นฐานราก ที่ป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด และการตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง ภูมิสยามเราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มเพื่อการต่อเติม มีข้อดีในเรื่องของแรงสั่นทะเทือนน้อย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย และใช้ปั้นจั่นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ … Read More

ป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile)

ป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) การทรุดตัวของส่วนต่อเติม ปัญหาหลักของการต่อเติมบ้าน การเลือกใช้เสาเข็มเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะสามารถป้องกันปัญหานี้ได้ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่นิยมใช้ในงานต่อเติม เพราะเป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อการต่อเติมที่สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากเสาเข็มมีขนาดเล็ก มีความยาวเพียง 1.5 เมตร และปั้นจั่นที่ใช้ตอก ก็สามารถเคลื่อนย้ายเข้าหน้างานได้สะดวก ขณะตอกแรงสั่นสะเทือนน้อย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง … Read More

เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม เรื่องมลภาวะทางเสียง และแรงสั่นสะเทือนน้อยกว่าเสาเข็มแบบทั่วไป

เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม เรื่องมลภาวะทางเสียง และแรงสั่นสะเทือนน้อยกว่าเสาเข็มแบบทั่วไป เสาเข็มไอไมโครไพล์ ถูกออกแบบมาเพื่อการต่อเติม ป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด และเป็นที่นิยมใช้ในงานต่อเติมบ้าน เพราะขณะตอกแรงสั่นสะเทือนน้อย เนื่องจากเสาเข็ม และปั้นจั่นที่ตอกถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม และพื้นที่ข้างเคียง อีกทั้งยังเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างเดิม และป้องกันการการทรุดตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างในอนาคต มลภาวะทางเสียงน้อย และเรื่องสะอาด สะดวก รวดเร็ว … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I Micropile แก้ปัญหาเรื่องบ้านทรุดได้อย่างตรงจุด หยุดทุกปัญหาเรื่องบ้าน

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I Micropile แก้ปัญหาเรื่องบ้านทรุดได้อย่างตรงจุด หยุดทุกปัญหาเรื่องบ้าน ต่อเติมบ้าน จะต้องมีการลงเสาเข็ม เพื่อลดอัตราการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของตัวบ้านกับส่วนต่อเติม โดยวิศวกรจะเป็นผู้คำนวณการรับน้ำหนัก เนื่องจากชั้นดินและความลึกของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน จึงต้องมีการเจาะสำรวจดิน เพื่อการรับน้ำหนักที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ เพื่อป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมที่ถูกจุด และได้ความคุ้มค่า และประโยชน์จากการตอกเสาเข็มมากที่สุด ด้วยการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ และเสาเข็มไอไมโครไพล์ … Read More

ต่อเติมบ้าน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม ป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด

ต่อเติมบ้าน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม ป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้อย่างตรงจุด หากต้องการต่อเติมบ้าน ต้องเลือกตอกเสาเข็มที่มีคุณภาพ เพราะหากไม่มีการตอกเสาเข็มในส่วนที่ต่อเติม อาจทำให้เกิดการแตกร้าวของส่วนต่อเติม และอาจก่อให้เกิดการทรุดตัวในอนาคต เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ และเสาเข็มไอไมโครไพล์ ภูมิสยาม หมดปัญหาเรื่องการทรุดตัว และหากต่อเติมในพื้นที่จำกัด ก็ไม่มีปัญหา … Read More

1 2