รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ เรื่องเสาเข็ม spun micro pile

เราเป็นมากกว่าผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มและบริการตอก แต่เราเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ “สร้างมาตราฐานช่างไทย สู่มาตรฐานทางวิศวกรรม” และพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องฐานราก ด้วยสปันไมโครไพล์ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0827901447-9

เสาเข็มไอไมโครไพล์ อยากได้ฐานรากที่มั่นคงแข็งแรง เลือกใช้เสาเข็มไอไมโครไพล์ ได้หรือไม่??

เสาเข็มไอไมโครไพล์ อยากได้ฐานรากที่มั่นคงแข็งแรง เลือกใช้เสาเข็มไอไมโครไพล์ ได้หรือไม่?? สร้างใหม่ เลือกใช้เสาเข็มไอไมโครไพล์ ได้ เพราะ เป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้มาก และทางภูมิสยามมีการทดสอบการรับน้ำหนักให้กับเสาเข็มทุกต้น ด้วยวิธี Dynamic Load Test เสาเข็มชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นฐานราก และเสริมโครงสร้างให้มั่นคงแข็งแรงไม่ทรุดตัว อีกทั้งยังถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถขนส่ง ขนย้าย และเข้าทำงานในบริเวณพื้นที่จำกัดได้ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ … Read More

การออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง คอนกรีต (STRUCTURAL CONCRETE ENGINEERING DESIGN หรือ SCE)

การออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง คอนกรีต (STRUCTURAL CONCRETE ENGINEERING DESIGN หรือ SCE) การเลือกใช้งานคอนกรีตสำหรับงานสลิปฟอร์ออกมาทั้งหมด 5 ข้อ 1. แจ้งข้อมูลต่างๆ แวดล้อมการทำงานให้ชัดเจนกับทางโรงงานผู้ผลิต เช่น ความยากง่ายของการเข้าออกของสถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้ทางโรงงานผู้ผลิตได้ทราบและทำการออกแบบสัดส่วนการผสมคอนกรีตให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ตามที่ได้แจ้งไป 2. เมื่อมีการนำส่งคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อใช้สำหรับงานสลิปฟอร์มที่หน้างาน … Read More

ก่อสร้างใหม่ ฐานรากจะมั่นคงหรือไม่ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม ควรเลือกใช้เสาเข็มแบบไหนถึงจะเหมาสม?? ภูมิสยามมีคำตอบ!!

ก่อสร้างใหม่ ฐานรากจะมั่นคงหรือไม่ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม ควรเลือกใช้เสาเข็มแบบไหนถึงจะเหมาสม?? ภูมิสยามมีคำตอบ!! ในทุกการก่อสร้างต้องยกให้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้าง ไม่ว่าจะต่อเติม หรืองานสร้างใหม่ ทำหน้าที่เป็นฐานรากในการป้องกันปัญหาการทรุดตัวจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก ที่มีความมั่นคงแข็งแรงสูงจากนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง และเนื่องด้วยเสาเข็มมีโครงเหล็กฝั่งอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอให้กับเสาเข็มทั้งต้น และเสาเข็มทุกต้นของภูมิสยามผ่านการตรวจสอบการรับน้ำหนักด้วยวิธี (DYNAMIC LOAD TEST) … Read More

คานคอดิน (GROUND BEAM) ควรอยู่สูงจากระดับพื้นดินเท่าไหร่

คานคอดิน (GROUND BEAM) ควรอยู่สูงจากระดับพื้นดินเท่าไหร่ คือส่วนประกอบโครงสร้างบนดินที่รับน้ำหนักพื้น ผนัง และสิ่งที่อยู่เหนือคานคอดินขึ้นไป แล้วจึงถ่ายน้ำหนักไปยังตอม่อและฐานรากต่อไป การก่อสร้างคานคอดิน แบ่งจากระดับความสูงจากพื้นดินได้ 2 แบบ 1. คานคอดินวางอยู่บนระดับดิน เนื่องจากระดับพื้นชั้นล่างอยู่สูงจากระดับดินไม่มากนัก ในการก่อสร้างจึงมักทำเนินดินให้สูงเสมอท้องคานคอดิน และเทลีน(Lean) เพื่อใช้เป็นแบบหล่อท้องคานแทนการใช้ไม้แบบ และใช้ไม้แบบเฉพาะด้านข้างคานทั้งสองด้าน คานคอดินอยู่สูงจากระดับดินมากกว่า … Read More

เลือกใช้ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile ภูมิสยาม เพื่อคุณภาพมาตรฐานที่ดีที่สุดให้กับฐานรากในการก่อสร้างใหม่

เลือกใช้ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile ภูมิสยาม เพื่อคุณภาพมาตรฐานที่ดีที่สุดให้กับฐานรากในการก่อสร้างใหม่ เสาเข็มแต่ละชนิด มีความเหมาะสมกับแต่ละหน้างานก่อสร้างที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้เสาเข็มควรศึกษาให้ดี เพื่อให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างที่ต้องการมากที่สุด และควรคำนึกถึงมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ สำหรับเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ของภูมิสยาม เป็นเสาเข็มที่ตอบโจทย์ในทุกการก่อสร้าง ถือเป็นเสาเข็มรูปแบบใหม่ มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าเสาเข็มคอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา … Read More

การคำนวณหาค่าความแข็งแกร่งของดิน ในรูปของค่าสปริงยืดหยุ่นของฐานรากแบบตื้น

การคำนวณหาค่าความแข็งแกร่งของดิน ในรูปของค่าสปริงยืดหยุ่นของฐานรากแบบตื้น สำหรับฐานรากประเภทนี้ตัวโครงสร้างของฐานรากเองนั้นจะมีความยืดหยุ่นตัว หรือ สามารถที่จะมีการเคลื่อนตัวได้ หากทำการผนวกเอาวิชาทางด้านวิศวกรรมฐานรากตื้นหรือ SHALLOW FOUNDATION ENGINEERING เข้ากันกับทฤษฎีของโครงสร้างหรือ THEORY OF STRUCTURES สามารถที่จะทำการแทนให้แรงปฏิกิริยา ณ จุดรองรับของฐานรากประเภทนี้อยู่ในรูปแบบของแรงลัพธ์ที่เกิดจากสปริงที่มีความยืดหยุ่นตัวหรือว่า ELASTIC SPRING ได้ ซึ่งแรงลัพธ์ของสปริงที่มีความยืดหยุ่นตัวนี้จะสามารถจำแนกออกได้เป็น … Read More

เพื่อการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ ฐานรากที่มั่นคง ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ภูมิสยาม เราขอแนะนำเลือกใช้ เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile 

เพื่อการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ ฐานรากที่มั่นคง ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ภูมิสยาม เราขอแนะนำเลือกใช้ เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile  ในทุกการก่อสร้าง ไม่ว่าจะต่อเติม หรือสร้างใหม่ “เสาเข็ม” คือส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่เราควรจะต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรง เพราะจะส่งผลต่อโครงสร้างทั้งหมดในระยะยาว โดยหน้าที่หลักของเสาเข็มคือเป็นตัวกลางในการถ่ายเทน้ำหนักลงสู่ชั้นดิน โดยใช้แรงพยุงที่เกิดจากแรงเสียดทานของดิน กับพื้นที่รอบเสาเข็ม เพื่อไม่ให้โครงสร้างบนดินเกิดการทรุดตัว และการเลือกใช้เสาเข็มก็เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเสาเข็มไอไมโครไพล์ … Read More

คอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย

คอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย คุณสมบัติ คอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติความลื่นไหลสูงและมีการแยกตัวต่ำ จึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสามารถในการไหลเข้าแบบได้ง่ายกว่าคอนกรีตปกติทั่วไป และไม่ต้องทำคอนกรีตให้แน่น เช่นงานโครงสร้างอาคารที่มีเหล็กเสริมหนาแน่น เพื่อช่วยลดการเกิดโพรงที่บริเวณโครงสร้างเมื่อถอดแบบ คอนกรีตชนิดนี้มีหลักการออกแบบ ที่ต้องคำนึงถึงทั้งค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่เหมาะสม และปริมาณส่วนละเอียดที่เพียงพอ ที่จะทำให้คอนกรีตไหลเข้าแบบได้ง่ายโดยไม่ต้องทำคอนกรีตให้แน่น นอกจากนี้ขนาดโตสุดและขนาดคละของมวลรวม ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องคำนึงถึงอีกด้วย ขั้นตอนการทำงาน คอนกรีตชนิดนี้ ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีปริมาณเหล็กเสริมในปริมาณมาก โครงสร้างที่มีความหนาค่อนข้างน้อย หรือโครงสร้างเปลือกบาง … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม ต่อเติมภายในอาคาร ยกระดับมาตรฐานการรับน้ำหนักของฐานราก

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม ต่อเติมภายในอาคาร ยกระดับมาตรฐานการรับน้ำหนักของฐานราก เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มที่ตอบโจทย์การต่อเติม ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเข้าหน้างาน การติดตั้งไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเสาเข็มสปันไมโครไพล์เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก แต่เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง ปั้นจั่นที่ใช้ตอกมีขนาดเล็ก ทำให้สามารถเข้าตอกภายในอาคารได้อย่างสะดวก และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับฐานราก และเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างเดิม เสาเข็มสปันไมโครไพล์จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเสาเข็มทุกต้นของภูมิสยาม ผ่านการทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี Dynamic … Read More

1 2 3 4 20