รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ เรื่องเสาเข็ม spun micro pile

เราเป็นมากกว่าผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มและบริการตอก แต่เราเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ “สร้างมาตราฐานช่างไทย สู่มาตรฐานทางวิศวกรรม” และพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องฐานราก ด้วยสปันไมโครไพล์ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0827901447-9

เสาเข็มไอไมโครไพล์ อยากได้ฐานรากที่มั่นคงแข็งแรง เลือกใช้เสาเข็มไอไมโครไพล์ ได้หรือไม่??

เสาเข็มไอไมโครไพล์ อยากได้ฐานรากที่มั่นคงแข็งแรง เลือกใช้เสาเข็มไอไมโครไพล์ ได้หรือไม่?? สร้างใหม่ เลือกใช้เสาเข็มไอไมโครไพล์ ได้ เพราะ เป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้มาก และทางภูมิสยามมีการทดสอบการรับน้ำหนักให้กับเสาเข็มทุกต้น ด้วยวิธี Dynamic Load Test เสาเข็มชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นฐานราก และเสริมโครงสร้างให้มั่นคงแข็งแรงไม่ทรุดตัว อีกทั้งยังถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถขนส่ง ขนย้าย และเข้าทำงานในบริเวณพื้นที่จำกัดได้ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ … Read More

เพื่อการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ ฐานรากที่มั่นคง ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ภูมิสยาม เราขอแนะนำเลือกใช้ เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile 

เพื่อการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ ฐานรากที่มั่นคง ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ภูมิสยาม เราขอแนะนำเลือกใช้ เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile  ในทุกการก่อสร้าง ไม่ว่าจะต่อเติม หรือสร้างใหม่ “เสาเข็ม” คือส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่เราควรจะต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรง เพราะจะส่งผลต่อโครงสร้างทั้งหมดในระยะยาว โดยหน้าที่หลักของเสาเข็มคือเป็นตัวกลางในการถ่ายเทน้ำหนักลงสู่ชั้นดิน โดยใช้แรงพยุงที่เกิดจากแรงเสียดทานของดิน กับพื้นที่รอบเสาเข็ม เพื่อไม่ให้โครงสร้างบนดินเกิดการทรุดตัว และการเลือกใช้เสาเข็มก็เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเสาเข็มไอไมโครไพล์ … Read More

ต่อเติมอาคาร เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ได้หรือไม่??

ฐานรากจะมั่นคงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม สร้างใหม่เลือกใช้ เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile  เสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่มีลักษณะเป็นรูปตัวไอ ถูกออกแบบมาเพื่อการก่อสร้าง และเหมาะสำหรับใช้เป็นฐานราก ของโครงสร้างอาคารใหม่ ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงสูง ตอบโจทย์ ในเรื่องของการรับน้ำหนักปลอดภัย สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ ถึง15-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่) และการสร้างใหม่ ต้องใช้เสาเข็มที่มีความมั่นคงแข็งแรงสูงในการเสริมฐานราก เพราะเสาเข็มทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักทั้งหมดของโครงสร้าง … Read More

เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micro Pile เสาเข็มที่เป็นได้มากกว่าการต่อเติม เพราะสามารถตอกเพื่อเป็นฐานรากสำหรับโครงสร้างอาคารใหม่ ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงได้

เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micro Pile เสาเข็มที่เป็นได้มากกว่าการต่อเติม เพราะสามารถตอกเพื่อเป็นฐานรากสำหรับโครงสร้างอาคารใหม่ ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงได้ สร้างใหม่ ควรวางฐานรากด้วยการตอกเสาเข็ม เพราะเสาเข็มเป็นตัวแบกรับน้ำหนัก จากโครงสร้างทั้งหมด และถ่ายเทลงสู่ช้้นดิน และฐานรากที่ดี ควรมีความสามารถในการรองรับน้ำหนัก ที่ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม การเลือกเสาเข็มจึงเป็นสิ่งสำคัญ ภูมิสยามเราขอแนะนำ เสาเข็มไอไมโครไพล์ เสาเข็มขนาดเล็กที่เป็นได้มากกว่าการต่อเติม สามารถใช้เป็นฐานรากสำหรับอาคารใหม่ที่ต้องการความั่นคงแข็งแรงสูง เพราะเสาเข็มถูกออกแบบมาเพื่อการรับน้ำหนักที่ปลอดภัย … Read More

เสาเข็มไอไมโครไพล์ I Micropile ภูมิสยาม ตอกเป็นฐานราก สำหรับโครงสร้างอาคารใหม่ เพื่อการรับน้ำหนักที่ปลอดภัย

เสาเข็มไอไมโครไพล์ I Micropile ภูมิสยาม ตอกเป็นฐานราก สำหรับโครงสร้างอาคารใหม่ เพื่อการรับน้ำหนักที่ปลอดภัย หากกำลังมองหาเสาเข็ม สำหรับสร้างใหม่ เราขอแนะนำ เสาเข็มไอไมโครไพล์ ของภูมิสยาม เป็นเสาเข็มรูปตัวไอ เหมาะสำหรับใช้เป็นฐานราก ไม่ว่าจะต่อเติม หรือใช้เป็นฐานราก สำหรับโครงสร้างอาคารใหม่ โดยเสาเข็มจะรับน้ำหนักจากโครงสร้างทั้งหมด และถ่ายเทลงสู่ชั้นดิน ดังนั้นการตอกเสาเข็มจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตอกให้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง … Read More