ขยายอาคาร โรงงาน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) และเสาเข็ม ไอไมโครไพล์ (I-Micropile) ภูมิสยาม

ขยายอาคาร โรงงาน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) และเสาเข็ม ไอไมโครไพล์ (I-Micropile) ภูมิสยาม