ก่อสร้างใหม่ ฐานรากจะมั่นคงหรือไม่ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม ควรเลือกใช้เสาเข็มแบบไหนถึงจะเหมาสม?? ภูมิสยามมีคำตอบ!!

ก่อสร้างใหม่ ฐานรากจะมั่นคงหรือไม่ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม ควรเลือกใช้เสาเข็มแบบไหนถึงจะเหมาสม?? ภูมิสยามมีคำตอบ!! ในทุกการก่อสร้างต้องยกให้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้าง ไม่ว่าจะต่อเติม หรืองานสร้างใหม่ ทำหน้าที่เป็นฐานรากในการป้องกันปัญหาการทรุดตัวจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก ที่มีความมั่นคงแข็งแรงสูงจากนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง และเนื่องด้วยเสาเข็มมีโครงเหล็กฝั่งอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอให้กับเสาเข็มทั้งต้น และเสาเข็มทุกต้นของภูมิสยามผ่านการตรวจสอบการรับน้ำหนักด้วยวิธี (DYNAMIC LOAD TEST) … Read More

เลือกใช้ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile ภูมิสยาม เพื่อคุณภาพมาตรฐานที่ดีที่สุดให้กับฐานรากในการก่อสร้างใหม่

เลือกใช้ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile ภูมิสยาม เพื่อคุณภาพมาตรฐานที่ดีที่สุดให้กับฐานรากในการก่อสร้างใหม่ เสาเข็มแต่ละชนิด มีความเหมาะสมกับแต่ละหน้างานก่อสร้างที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้เสาเข็มควรศึกษาให้ดี เพื่อให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างที่ต้องการมากที่สุด และควรคำนึกถึงมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ สำหรับเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ของภูมิสยาม เป็นเสาเข็มที่ตอบโจทย์ในทุกการก่อสร้าง ถือเป็นเสาเข็มรูปแบบใหม่ มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าเสาเข็มคอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา … Read More

สร้างใหม่ ต้องมีฐานรากที่มั่นคง ด้วยการเลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม

สร้างใหม่ ต้องมีฐานรากที่มั่นคง ด้วยการเลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม สร้างใหม่ เลือกตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เพื่อเป็นฐานรากสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการกำลังในการรับน้ำหนักสูง ให้สามารถรับน้ำหนักปลอดภัย เนื่องจากเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่มีความแข็งแรง เนื้อคอนกรีตหนาแน่นสูง มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ และเป็นเสาเข็มที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การตอกเสาเข็มชนิดนี้ จะสามารถเป็นฐานราก … Read More

ตอกเสาเข็มเพื่อเป็นฐานราก สำหรับการก่อสร้างใหม่ ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เพื่อฐานรากที่มั่นคง

ตอกเสาเข็มเพื่อเป็นฐานราก สำหรับการก่อสร้างใหม่ ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เพื่อฐานรากที่มั่นคง ในทุกๆการก่อสร้าง เสาเข็มเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เนื่องจากเสาเข็มทำหน้าที่ในการถ่ายเทน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด กระจายลงสู่ชั้นดิน โดยอาศัยแรงเสียดทานระหว่างผิวของเสาเข็มกับดินและแรงต้านทานที่ปลายเข็มจากชั้นดินแข็ง หากไม่มีการลงเสาเข็ม สิ่งก่อสร้างอาจเกิดการทรุดตัวหากพื้นผิวดินไม่สามารถรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้างได้ การตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ สามารถตอบโจทย์การก่อสร้างใหม่ที่ต้องการฐานรากที่มั่นคงได้ เพราะเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก ที่มีความมั่นคงแข็งแรงจากการผลิตที่ใช้แรงเหวี่ยง(สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่น และภายในเสาเข็มมีโครงเหล็กฝังอยู่โดยรอบ สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ ถึง15-50 … Read More

เพื่อโครงสร้างสำหรับการก่อสร้างใหม่ที่แข็งแรง ฐานรากที่มั่นคง เลือกใช้ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม

เพื่อโครงสร้างสำหรับการก่อสร้างใหม่ที่แข็งแรง ฐานรากที่มั่นคง เลือกใช้ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม การก่อสร้างใหม่ที่ดี และมีมาตรฐาน ควรมีการตอกเสาเข็มเพื่อเป็นฐานรากในการรองรับน้ำหนักโครงสร้างที่อยู่บนดิน และการตอกเสาเข็มควรตอกให้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง หรือตามรายการคำนวณที่ทางวิศวกรที่มีความชำนวญงานออกแบบ และได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม เพราะในอนาคตมีโอกาสที่ดินจะยุบตัว หากตอกเสาเข็มสั้นเกินไป ไม่ได้ความลึกตามมาตรฐาน อาจทำให้เสาเข็มทรุดลงไปด้วย ส่งผลทำให้ฐานรากและโครงสร้างเกิดความเสียหาย เพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่เริ่มสร้าง … Read More

ไมโครไพล์ หรือเสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? สามารถตอกเป็นฐานรากในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่??

ไมโครไพล์ หรือเสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? สามารถตอกเป็นฐานรากในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่?? ไมโครไพล์ หรือเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่ใช้นวัตกรรมแบบใหม่ในการผลิต โดยใช้แรงเหวี่ยง (สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีการหมุนด้วยความเร็วสูง ซึ่งจะทำให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางขึ้นในเนื้อคอนกรีต ทำให้เสาเข็มมีรูกลมกลวงตรงกลาง และเนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง ทำให้เสาเข็มประเภทนี้สามารถรับน้ำหนักได้มาก และมีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ มักใช้ในงานต่อเติมหรือเสริมฐานราก ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงในการรับน้ำหนักสูง เนื่องจากเสาเข็มมีความสามารถในการรับน้ำหนักมากกว่าเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงทั่วไป อีกทั้งยังมีการทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี … Read More

เสาเข็ม มีความสำคัญกับการสร้างใหม่อย่างไร?? และควรเลือกใช้เสาเข็มแบบไหน??

เสาเข็ม มีความสำคัญกับการสร้างใหม่อย่างไร?? และควรเลือกใช้เสาเข็มแบบไหน?? ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างทุกชนิด สิ่งแรกที่จะต้องเริ่มทำคือ การตอกเสาเข็ม เพราะเสาเข็มเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรับน้ำหนักจากโครงสร้างทั้งหมด ถ่ายเทลงสู่พื้นดิน โดยในการตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้ถึงชั้นดินทรายแข็ง เพราะเป็นชั้นที่สามารถรับน้ำหนักได้ดีที่สุด หากตอกลงไปไม่ถึงชั้นดินทรายนี้ อาจทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวได้ในอนาคต และในทุกการตอกเสาเข็มจะต้องมีการออกแบบและคำนวณความปลอดภัยของเสาเข็มโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ และเสาเข็มนั้นมีมากมายหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือรูปแบบของการก่อสร้าง ภูมิสยาม เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มที่เป็นได้มากกว่าการต่อเติม เพราะเป็นเสาเข็มที่มีความหนาแน่นสูง … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? เลือกใช้ในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่??

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? เลือกใช้ในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่?? เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คือเสาเข็มขนาดเล็ก ที่ผลิตโดยใช้แรงเหวี่ยง (สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) เพื่อความหนาแน่น แข็งแรง ทนทานของเนื้อคอนกรีต โดยเสาเข็มมีโครงสร้างเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ถูกออกแบบมาเพื่อการรับน้ำหนัก เมื่อใช้ตอกในงานสร้างใหม่ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักโครงสร้างได้ดี และเพื่อให้มั่นใจว่าเสาเข็มสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ทางภูมิสยาม มีการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Load Test) … Read More

สร้างใหม่ ภูมิสยามเราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เสาเข็มที่เป็นได้มากกว่าการต่อเติม

สร้างใหม่ ภูมิสยามเราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เสาเข็มที่เป็นได้มากกว่าการต่อเติม สำหรับงานสร้างใหม่ เสาเข็มเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นตัวรับน้ำหนักฐานรากและโครงสร้างทั้งหมดลงสู่ชั้นดิน และการตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้ลึกถึงชั้นดินดาน หรือให้ได้ความลึกตาม BLOW COUNT ที่กำหนด เพื่อการรับน้ำหนักปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ของทางภูมิสยาม มีวิศวกรกำกับดูแลงานหน้างาน และทีมช่างตอกที่มีประสบการณ์ เพื่อให้การตอกเสาเข็มเป็นไปอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์คืออะไร?? นอกจากงานต่อเติมแล้ว สามารถใช้ในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่??

เสาเข็มสปันไมโครไพล์คืออะไร?? นอกจากงานต่อเติมแล้ว สามารถใช้ในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่?? เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มที่เป็นที่นิยมในการต่อเติม เพราะด้วยขนาดของเสาเข็ม และปั้นจั่นที่ใช้ ทำให้สามารถเข้าตอกในพื้นที่จำกัดได้สะดวก ขณะตอกแรงสั่นสะเทือนน้อย จึงไม่สงผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม และนอกจากการต่อเติม เสาเข็มชนิดนี้ยังสามารถใช้ในงานสร้างใหม่ได้ เป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อการรับน้ำหนัก โดยสามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ ถึง15-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่) และถึงแม้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ จะมีความยาวเพียง 1.5 … Read More

1 2 3