Micro Pile คืออะไร ?

Micro Pile หรือ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก มีความยาวเพียง 1.5เมตร เมตรเท่านั้น ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย และติดตั้ง เพราะเสาเข็มสามารถตอกต่อกันได้โดยวิธีการเชื่อมด้วยไฟฟ้า การเชื่อมจะต้องเชื่อมโดยรอบของเสาเข็มทั้งสองท่อน ให้ต่อกันสนิทเป็นแนวเส้นตรง จากนั้นใช้ปั้นจั่นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ตอกเสาเข็มลงไปทีละท่อน จนได้ความลึก และ BLOW COUNT ที่กำหนด เพื่อเป็นการยืนยันว่าการตอกเสาเข็มแต่ละต้น สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบไว้หรือไม่ หากทำการตอกต่ออาจจะทำให้เสาเข็มเกิดความเสียหายได้ และในการเลือกใช้เสาเข็ม ควรเลือกเสาเข็มที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

ภูมิสยาม ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เสาเข็มสปัน ไมโครไพล์ Spun Micro Pile และเสาเข็มไอ ไมโครไพล์ I-Micropile เรามั่นใจว่าการตอกเสาเข็มจะสามารถรับน้ำหนักได้อย่างมั่นคงตามที่ถูกออกแบบ และกำหนดไว้ โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์

สการทดสอบเพื่อหาความยาวของโครงสร้างเสาเข็มโดยวิธีการทดสอบทางอ้อม ด้วยวิธี PARALLEL SEISMIC TEST

กรณีที่ 1 โครงสร้างอาคารที่กำลังจะเข้าไปสำรวจนั้น มีการก่อสร้างโดยที่ขาดคนควบคุมการทำงาน มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของโครงสร้างเยอะมากๆ
ทั้งในแบบแปลนและแบบรายละเอียด อีกทั้งตอนที่ทำการก่อสร้างเสร็จ ทางผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างก็ไม่ได้มีการทำการเขียนแบบโครงสร้างของอาคารที่ได้ทำการสร้างจริงเอาไว้ด้วย หากเป็นเช่นนี้จริงๆ มันก็ย่อมมีโอกาสที่จะมีการก่อสร้างโครงสร้างเสาเข็มที่ผิดไปจากแบบที่ผู้ออกแบบเดิมได้ทำการกำหนดเอาไว้
ดังนั้นเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ประเด็นนี้ จึงจะต้องแจ้งความประสงค์ไปยังเจ้าของอาคารว่าต้องทำการทดสอบโครงสร้างเสาเข็มด้วยวิธี PARALLEL SEISMIC TEST ในทุกๆ GRID LINE ทั้งในแกนตั้งและแกนนอนเพื่อที่จะได้สามารถแน่ใจได้จริงๆ ว่าโครงสร้างเสาเข็มของเรานั้นมีขนาดความยาวเท่ากับเท่าใดกันแน่ หากเป็นเช่นกรณีนี้จำนวนทั้งหมดของโครงสร้างเสาเข็มที่เราจะต้องทำการทดสอบก็จะมีอยู่ไม่น้อย

กรณีที่ 2 โครงสร้างอาคารที่กำลังจะต้องเข้าไปสำรวจนั้นมีการก่อสร้างโดยที่ขาดคนควบคุมการทำงาน มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของโครงสร้างไปบ้าง
โดยอาจจะในแบบแปลนและแบบรายละเอียดบ้าง อีกทั้งตอนที่ทำการก่อสร้างเสร็จ ทางผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างก็ไม่ได้มีการทำการเขียนแบบโครงสร้างของอาคารที่ได้ทำการสร้างจริงเอาไว้ด้วย เป็นเช่นนี้จริงๆ มันก็ย่อมมีโอกาสที่จะมีการก่อสร้างโครงสร้างเสาเข็มนั้นอาจจะผิดไปจากแบบที่ผู้ออกแบบเดิมได้ทำการกำหนดเอาไว้บ้างเหมือนกัน ดังนั้นเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ประเด็นนี้ผมจึงจะต้องแจ้งความประสงค์ไปยังเจ้าของอาคารว่าผมต้องทำการทดสอบโครงสร้างเสาเข็มด้วยวิธี PARALLEL SEISMIC TEST เฉพาะตำแหน่งที่มีความสำคัญเท่านั้น เช่น ตำแหน่งที่มีจำนวนโครงสร้างเสาเข็มมากที่สุด หรือ ตำแหน่งที่โครงสร้างเสาเข็มนั้นจะต้องมีการรับน้ำหนักมากที่สุด เป็นต้น หากเป็นเช่นกรณีนี้จำนวนทั้งหมดของโครงสร้างเสาเข็มที่เราจะต้องทำการทดสอบก็จะมีอยู่ไม่เยอะมากนัก

ขออนุญาตให้ความเห็นส่วนตัวทิ้งท้ายไว้สักเล็กน้อยเกี่ยวกับประเด็นๆ นี้นั่นก็คือ หากกรณีของโครงสร้างนั้นไม่ได้มีความวิกฤติหรือร้ายแรงอะไรขนาดนั้น จะทำการกำหนดให้ทำการทดสอบโครงสร้างเสาเข็มด้วยวิธี PARALLEL SEISMIC TEST ในโครงการก่อสร้างโดยให้มีจำนวนอย่างน้อย 2 ต้น โดยที่ตำแหน่งในการทดสอบโครงสร้างเสาเข็มทั้ง 2 ต้นนี้ควรที่จะกำหนดให้ไม่อยู่ในตำแหน่งหรือ GRID LINE เดียวกันด้วยเพราะอย่างน้อยหากเรามีการทดสอบอย่างน้อย 2 ค่า หากค่าทั้งสองนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ เราก็อาจจะสามารถวางใจได้ว่าความยาวของโครงสร้างเสาเข็มไม่น่าที่จะเป็นปัญหาที่เราควรจะต้องนำมาใช้ในการพิจารณาแต่หากค่าทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ เราก็อาจที่จะเลือกตัดสินใจทำการขอเพิ่มจำนวนของโครงสร้างเสาเข็มที่จะทำการทดสอบก็ได้ อีกทั้งการที่เราทำเช่นนี้ยังจะช่วยให้ทราบได้ในทันทีว่า พฤติกรรมของทางผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างนั้นเป็นเช่นใด เช่น มีรูปแบบในการทำงานก่อสร้างออกมาตามที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในแบบมากหรือน้อยเพียงใด มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างมากหรือน้อยเพียงใด เป็นต้น

Bhumisiam (ภูมิสยาม)

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้นำกลุ่มธุรกิจเสาเข็มสปันไมโครไพล์ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การให้บริการตอกเสาเข็ม The Provision of Pile Driving Service และได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 ของระบบ UKAS และ NAC รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานในกระบวนการ การออกแบบเสาเข็มสปันไมโครไพล์ การผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์ และบริการตอกเสาเข็มเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Design and Manufacturing of Spun Micropile/Micropile and Pile Driving Service) 

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพ Endoresed Brand จาก SCG ด้านการผลิตเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ และได้รับเครื่องหมาย มาตรฐาน อุตสาหกรรม เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I Micropile พร้อมรับประกันผลงาน และความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง 7+ Year Warranty เสาเข็มมีรูกลมกลวงตรงกลาง การระบายดินทำได้ดี เมื่อตอกแล้วแรงสั่นสะเทือนน้อยมาก จึงไม่กระทบโครงสร้างเดิม หรือพื้นที่ข้างเคียง ไม่ต้องขนดินทิ้ง ตอกถึงชั้นดินดานได้ ด้วยเสาเข็มคุณภาพมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง มอก.397-2562 และมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มอก.396-2549 การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากประเทศเยอรมัน เสาเข็มสามารถทำงานในที่แคบได้ หน้างานสะอาด ไม่มีดินโคลน ทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี Dynamic Load Test ด้วยคุณภาพและการบริการที่ได้มาตรฐาน เสาเข็มเราจึงเป็นที่นิยมในงานต่อเติม

รายการเสาเข็มภูมิสยาม

เสาเข็มไอ ไมโครไพล์ (I Micropile)
1) I-18 รับนน. 15-20 ตัน/ต้น
2) I-22 รับนน. 20-25 ตัน/ต้น
3) I-26 รับนน. 30-35 ตัน/ต้น
 
เสาเข็มสี่เหลี่ยม สปันไมโครไพล์ (Square Spun Micro Pile)
4) S18 รับนน. 18-22 ตัน/ต้น
5) S23 รับนน. 25-35 ตัน/ต้น
 
เสาเข็มกลม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile)
6) Dia.21 รับนน. 20-25 ตัน/ต้น
7) Dia.25 รับนน. 25-35 ตัน/ต้น
8) Dia.30 รับนน. 30-50 ตัน/ต้น

(การรับน้ำหนักขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่)


สอบถามเพิ่มเติมได้ 24ชม. ทุกวันค่ะ
☎️ 082-790-1447 
☎️ 082-790-1448 
☎️ 082-790-1449 
☎️ 091-9478-945 
☎️ 091-8954-269 
☎️ 091-8989-561
📲 https://lin.ee/hum1ua2
📥 https://m.me/bhumisiam