เสาเข็มรูปตัวไอ ( I-Micro Pile) Size 18x18 cm. 

ขนาดหน้าตัดกว้าง x ยาว 18x18 cm. (พื้นที่หน้าตัด 275 ตร.ซม.) มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 Ton/Pile ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร โดยมีเหล็กขอบ ( Collar ) ความหนา 4 มิลลิเมตร ความกว้าง 50 มิลลิเมตร เชื่อมติดกับแผ่นเหล็กหนา 9 มิลลิเมตร รัดหัวท้าย เพื่อป้องกันคอนกรีตแตกร้าวขณะตอก เสาเข็มไอไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็ม I micro pile ได้ โดยการเชื่อมต่อเสาเข็ม I micro pile โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็มไอไมโครไพล์ เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test

 • เป็นรายแรกในประเทศไทย โรงงานผลิต Spun Micro Pile
 • ที่ได้รับ Endorsed Brand จาก SCG รับรองคุณภาพ
 • เป็นรายแรกในประเทศไทย ที่นำระบบ Computer
 • ที่ทันสมัยผลิต เสาเข็ม Spun Micro Pile
 • เป็นรายแรกในประเทศไทย ใช้เทคโนโลยีการผลิต จากประเทศเยอรมัน
 • ผลิตและผสมคอนกรีตโดยระบบ Computer ใช้ Program เดียวกันกับ SCG-CPAC
 • ค่ากำลังอัดคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 350 Cylinder (ทรงกระบอก) 400 Cube ทรงลูกบาศก์
 • เหล็ก Plate หนา 9 mm. Collar 50 x 4 mm.
 • เหล็กเสริมตามความยาวขนาด 4 mm ( P.C. WIRE ) จำนวน 4 เส้น
 • เหล็ก Spiral ขนาด 4 mm. จำนวน 17 ปลอก
 • เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง PC (Prestressed Concrete Pile)

(สามารถสั่งผลิต Dowel ตามขนาดเหล็กที่ลูกค้าต้องการได้)
บทความนี้ได้รับ  การรับรองลิขสิทธ์ สิ่งพิมพ์ ประเภท Spun Miro Pile

เสาเข็มรูปตัวไอ ( I-Micro Pile) Size 18x18 cm. 

ขนาดหน้าตัดกว้าง x ยาว 18x18 cm. (พื้นที่หน้าตัด 275 ตร.ซม.) มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 15-20 Ton/Pile ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร โดยมีเหล็กขอบ ( Collar ) ความหนา 4 มิลลิเมตร ความกว้าง 50 มิลลิเมตร เชื่อมติดกับแผ่นเหล็กหนา 9 มิลลิเมตร รัดหัวท้าย เพื่อป้องกันคอนกรีตแตกร้าวขณะตอก เสาเข็มไอไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็ม I micro pile ได้ โดยการเชื่อมต่อเสาเข็ม I micro pile โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็มไอไมโครไพล์ เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test

 • เป็นรายแรกในประเทศไทย โรงงานผลิต Spun Micro Pile
 • ที่ได้รับ Endorsed Brand จาก SCG รับรองคุณภาพ
 • เป็นรายแรกในประเทศไทย ที่นำระบบ Computer
 • ที่ทันสมัยผลิต เสาเข็ม Spun Micro Pile
 • เป็นรายแรกในประเทศไทย ใช้เทคโนโลยีการผลิต จากประเทศเยอรมัน
 • ผลิตและผสมคอนกรีตโดยระบบ Computer ใช้ Program เดียวกันกับ SCG-CPAC
 • ค่ากำลังอัดคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 350 Cylinder (ทรงกระบอก) 400 Cube ทรงลูกบาศก์
 • เหล็ก Plate หนา 9 mm. Collar 50 x 4 mm.
 • ขนาดเหล็ก Dowel RB9 mm จำนวน 4 เส้น
 • เหล็ก Spiral ขนาด 4 mm. จำนวน 17 ปลอก
 • เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก RC (Reinforced Concrete Pile)

(สามารถสั่งผลิต Dowel ตามขนาดเหล็กที่ลูกค้าต้องการได้)
บทความนี้ได้รับ  การรับรองลิขสิทธ์ สิ่งพิมพ์ ประเภท Spun Miro Pile

เสาเข็มรูปตัวไอ ( I-Micro Pile) Size 22x22 cm.

ขนาดหน้าตัดกว้าง x ยาว 22x22 cm. (พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม.) มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 20-25 Ton/Pile ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร โดยมีเหล็กขอบ ( Collar ) ความหนา 4 มิลลิเมตร ความกว้าง 50 มิลลิเมตร เชื่อมติดกับแผ่นเหล็กหนา 9 มิลลิเมตร รัดหัวท้าย เพื่อป้องกันคอนกรีตแตกร้าวขณะตอก เสาเข็มไอไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็ม I micro pile ได้ โดยการเชื่อมต่อเสาเข็ม I micro pile โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็ม ไอไมโครไพล์ เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test

 • เป็นรายแรกในประเทศไทย โรงงานผลิต Spun Micro Pile
 • ที่ได้รับ Endorsed Brand จาก SCG รับรองคุณภาพ
 • เป็นรายแรกในประเทศไทย ที่นำระบบ Computer
 • ที่ทันสมัยผลิต เสาเข็ม Spun Micro Pile
 • เป็นรายแรกในประเทศไทย ใช้เทคโนโลยีการผลิต จากประเทศเยอรมัน
 • ผลิตและผสมคอนกรีตโดยระบบ Computer ใช้ Program เดียวกันกับ SCG-CPAC
 • ค่ากำลังอัดคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 350 Cylinder (ทรงกระบอก) 400 Cube ทรงลูกบาศก์
 • เหล็ก Plate หนา 9 mm. Collar 50 x 4 mm.
 • เหล็กเสริมตามความยาวขนาด 4 mm ( P.C. WIRE ) จำนวน 4 เส้น
 • เหล็ก Spiral ขนาด 4 mm. จำนวน 18 ปลอก
 • เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง PC (Prestressed Concrete Pile)

(สามารถสั่งผลิต Dowel ตามขนาดเหล็กที่ลูกค้าต้องการได้)
บทความนี้ได้รับ  การรับรองลิขสิทธ์ สิ่งพิมพ์ ประเภท Spun Miro Pile

เสาเข็มรูปตัวไอ ( I-Micro Pile) Size 22x22 cm.

ขนาดหน้าตัดกว้าง x ยาว 22x22 cm. (พื้นที่หน้าตัด 386 ตร.ซม.) มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 20-25 Ton/Pile ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร โดยมีเหล็กขอบ ( Collar ) ความหนา 4 มิลลิเมตร ความกว้าง 50 มิลลิเมตร เชื่อมติดกับแผ่นเหล็กหนา 9 มิลลิเมตร รัดหัวท้าย เพื่อป้องกันคอนกรีตแตกร้าวขณะตอก เสาเข็มไอไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็ม I micro pile ได้ โดยการเชื่อมต่อเสาเข็ม I micro pile โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็ม ไอไมโครไพล์ เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test

 • เป็นรายแรกในประเทศไทย โรงงานผลิต Spun Micro Pile
 • ที่ได้รับ Endorsed Brand จาก SCG รับรองคุณภาพ
 • เป็นรายแรกในประเทศไทย ที่นำระบบ Computer
 • ที่ทันสมัยผลิต เสาเข็ม Spun Micro Pile
 • เป็นรายแรกในประเทศไทย ใช้เทคโนโลยีการผลิต จากประเทศเยอรมัน
 • ผลิตและผสมคอนกรีตโดยระบบ Computer ใช้ Program เดียวกันกับ SCG-CPAC
 • ค่ากำลังอัดคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 350 Cylinder (ทรงกระบอก) 400 Cube ทรงลูกบาศก์
 • เหล็ก Plate หนา 9 mm. Collar 50 x 4 mm. 
 • ขนาดเหล็ก Dowel RB9 mm จำนวน 4 เส้น
 • เหล็ก Spiral ขนาด 4 mm. จำนวน 18 ปลอก
 • เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก RC (Reinforced Concrete Pile)

(สามารถสั่งผลิต Dowel ตามขนาดเหล็กที่ลูกค้าต้องการได้) บทความนี้ได้รับ  การรับรองลิขสิทธ์ สิ่งพิมพ์ ประเภท Spun Miro Pile

เสาเข็มรูปตัวไอ ( I-Micro Pile) Size 26x26 cm.

ขนาดหน้าตัดกว้าง x ยาว 26x26 cm. (พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม.) มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 30-35 Ton/Pile ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร โดยมีเหล็กขอบ ( Collar) ความหนา 4 มิลลิเมตร ความกว้าง 50 มิลลิเมตร เชื่อมติดกับแผ่นเหล็กหนา 9 มิลลิเมตร รัดหัวท้าย เพื่อป้องกันคอนกรีตแตกร้าวขณะตอก เสาเข็มไอไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็ม I micro pile ได้ โดยการเชื่อมต่อเสาเข็ม I micro pile โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็ม ไอไมโครไพล์ เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test

 • เป็นรายแรกในประเทศไทย โรงงานผลิต Spun Micro Pile
 • ที่ได้รับ Endorsed Brand จาก SCG รับรองคุณภาพ
 • เป็นรายแรกในประเทศไทย ที่นำระบบ Computer
 • ที่ทันสมัยผลิต เสาเข็ม Spun Micro Pile
 • เป็นรายแรกในประเทศไทย ใช้เทคโนโลยีการผลิต จากประเทศเยอรมัน
 • ผลิตและผสมคอนกรีตโดยระบบ Computer ใช้ Program เดียวกันกับ SCG-CPAC
 • ค่ากำลังอัดคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 350 Cylinder (ทรงกระบอก) 400 Cube ทรงลูกบาศก์
 • เหล็ก Plate หนา 9 mm. Collar 50 x 4 mm. 
 • เหล็กเสริมตามความยาวขนาด 4 mm ( P.C. WIRE ) จำนวน 6 เส้น
 • เหล็ก Spiral ขนาด 4 mm. จำนวน 21 ปลอก
 • เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง PC (Prestressed Concrete Pile)

(สามารถสั่งผลิต Dowel ตามขนาดเหล็กที่ลูกค้าต้องการได้) บทความนี้ได้รับ  การรับรองลิขสิทธ์ สิ่งพิมพ์ ประเภท Spun Miro Pile

เสาเข็มรูปตัวไอ ( I-Micro Pile) Size 26x26 cm.

ขนาดหน้าตัดกว้าง x ยาว 26x26 cm. (พื้นที่หน้าตัด 489 ตร.ซม.) มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 30-35 Ton/Pile ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร โดยมีเหล็กขอบ ( Collar) ความหนา 4 มิลลิเมตร ความกว้าง 50 มิลลิเมตร เชื่อมติดกับแผ่นเหล็กหนา 9 มิลลิเมตร รัดหัวท้าย เพื่อป้องกันคอนกรีตแตกร้าวขณะตอก เสาเข็มไอไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็ม I micro pile ได้ โดยการเชื่อมต่อเสาเข็ม I micro pile โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็ม ไอไมโครไพล์ เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test

 • เป็นรายแรกในประเทศไทย โรงงานผลิต Spun Micro Pile
 • ที่ได้รับ Endorsed Brand จาก SCG รับรองคุณภาพ
 • เป็นรายแรกในประเทศไทย ที่นำระบบ Computer
 • ที่ทันสมัยผลิต เสาเข็ม Spun Micro Pile
 • เป็นรายแรกในประเทศไทย ใช้เทคโนโลยีการผลิต จากประเทศเยอรมัน
 • ผลิตและผสมคอนกรีตโดยระบบ Computer ใช้ Program เดียวกันกับ SCG-CPAC
 • ค่ากำลังอัดคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 350 Cylinder (ทรงกระบอก) 400 Cube ทรงลูกบาศก์
 • เหล็ก Plate หนา 9 mm. Collar 50 x 4 mm. 
 • ขนาดเหล็ก Dowel RB9 mm จำนวน 6 เส้น
 • เหล็ก Spiral ขนาด 4 mm. จำนวน 21 ปลอก
 • เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก RC (Reinforced Concrete Pile)

(สามารถสั่งผลิต Dowel ตามขนาดเหล็กที่ลูกค้าต้องการได้) บทความนี้ได้รับ  การรับรองลิขสิทธ์ สิ่งพิมพ์ ประเภท Spun Miro Pile